Work    Yard

2013

terrain 2015 by John Pratt

terrain  2015

stem9 2014 by John Pratt

stem9  2014

constellation 2013 by John Pratt

constellation  2013

Limb 2 2013 by John Pratt

Limb 2  2013

Limb 1 2013 by John Pratt

Limb 1  2013

Bud 1 2013 by John Pratt

Bud 1  2013

Stem 2013 by John Pratt

Stem  2013

Vanitas 2013 by John Pratt

Vanitas  2013

Stem7 2013 by John Pratt

Stem7  2013

Stemmed 2 2013 by John Pratt

Stemmed 2  2013

Stemmed3 2013 by John Pratt

Stemmed3  2013